Avgifter-H21

Avgifter 2021

Alla pass ingår i avgiften. Barn som vill vara med i barngymnastiken måste anmälas (information finns på sidan för barngympa). Till vuxenträningen behöver man inte anmäla sig - bara att komma!


Inför vårterminen 2021 prövar vi två nyheter angående avgiften:

  • deltagare i barngymnastik betalar för en termin i taget (250 kr/termin)
  • för ungdomar och vuxna är det nu möjligt att köpa biljetter till enstaka pass (betalning via swish, anslag finns i hallen)


Vuxen (fr.o.m. 21 år)

Halvår: 650 kr

Ett pass (ej medlem): 60 kr 


Ungdom (t.o.m. 20 år)

Halvår: 300 kr

Ett pass (ej medlem): 30 kr


Barn (deltagare i barngymnastik)

Halvår: 250 kr


Sittande/stående gympa

Avgiften gäller den som endast är med på detta pass.

Halvår: 300 kr

Ett pass (ej medlem): 60 kr


Betalning halvår 

Avgiften betalas in till bankgiro 326-8281
ange följande uppgifter om medlemmen på betalningen:

  • för- och efternamn
  • personnummer med 12 siffror
  • e-mailadress (helst)


Betalning ett pass

Swish 123 029 42 80.

Medlemskort och kvitto

Medlemskort skrivs ut efterhand som betalningarna kommer in och finns att hämta i hallen före/efter vuxenpass. Det är bara vuxna som har medlemskort.

Om du behöver kvitto för t.ex. friskvårdsbidrag så skicka ett mail med ditt namn, personnummer samt dag för inbetalning till medlemsreg@eldsbergagf.se. OBS kvitto skrivs endast för betalning av helår eller halvår (inte för enstaka pass).


I priserna ovan för helår/halvår ingår 100 kr i medlemsavgift. Betala det pris som står under "din" rubrik ovan så har du betalat medlemsavgiften också.