COVID-19

All träning är i Eldsbergahallen

Bra träning nära dig!

Information gällande coronaviruset COVID-19

För att minska smittspridning av COVID-19 vill vi att DU:


  • Stannar hemma om du är sjuk eller har förkylningssymtom.
  • Byter om hemma.
  • Går IN till passet via omklädningsrummen.
  • Tvättar händerna innan passet.
  • Rengör och spritar redskapen du använt på passet.
  • Går UT genom entrén efter passet.


Tack!Information

Vad gäller vår verksamhet så har styrelsen i Eldsberga GF beslutat att vi följer de rekommendationer som kommer från samhället - bland annat genom Folkhälsomyndigheten och Svenska Gymnastikförbundet.


Detta innebär att vår verksamhet i nuläget fortsätter som vanligt. Men vi följer också de uppdateringar som sker och förutsättningarna kan snabbt förändras som säkert alla förstår. Vi kommer att kommunicera fortsatt på Facebook och på hemsidan vid förändringar så se till att hålla dig uppdaterad.


Vi hjälps åt att minska smittspridning och skydda de människor runtom oss som tillhör riskgrupper. Ta hand om varandra! ❤️


Styrelsen Eldsberga GF
genom Susanne Jansson

Copyright © All Rights Reserved