Betalning 2018

För er som börjar träna i höst gäller följande avgifter:

 

Halvår vuxen 550:-, varav 100:- medlemsavgift

 

 

Halvår barn 250:- varav 100 medlemsavgift

 

Vid betalning ange HELA personnumret, namn, och gärna mailadress.

 

Skicka ett mail till Annette på medlemsreg@eldsbergagf.se om ni önskar kvitto!

 

Avgiften ska betalas in till

bankgiro 326-8281

och där ska det anges för- och efternamn samt personnummer med 12 siffror och gärna e-mail adress

 

 

 

 

Välkommen til Eldsberga gymnastikförening

Rörelseglädje och välmående för alla!