Betalning 2018

Nytt för i år:

Familjeavgift 1500:-/familj + 100:-/person i medlemsavgift, gäller medlemmar i familj som är boende på samma adress.

Helår vuxen 800:-, varav 100:- medlemsavgift

Halvår 450:- varav 100:- medlemsavgift.

 

Helår barn 400:- varav 100 medlemsavgift

 

Vid betalning ange HELA personnumret, namn, och gärna mailadress.

 

Skicka ett mail till Annette på medlemsreg@eldsbergagf.se om ni önskar kvitto!

 

Avgiften ska betalas in till

bankgiro 326-8281

och där ska det anges för- och efternamn samt personnummer med 12 siffror och gärna e-mail adress

 

 

 

 

Välkommen til Eldsberga gymnastikförening

Rörelseglädje och välmående för alla!