Betalning 2017

 

Medlemsavgiften höjs med 50:-

2017 så avgifterna blir då:

 

Barn – helår 400:-

Vuxna – helår 800:-

Vid betalning ange HELA personnumret, namn, och gärna mailadress.

 

Skicka ett mail till Annette på medlemsreg@eldsbergagf.se om ni önskar kvitto!

 

Avgiften ska betalas in till

bankgiro 326-8281

och där ska det anges för- och efternamn samt personnummer med 12 siffror och gärna e-mail adress

 

 

 

Välkommen til Eldsberga gymnastikförening

Rörelseglädje och välmående för alla!