Handlingar

Välkommen til Eldsberga gymnastikförening

Rörelseglädje och välmående för alla!

Kallelse till Eldsberga Gymnastikförenings årsmöte

Söndagen den 12 mars klockan 16.00 på Gullbrannagården.

 

Efter att vi avklarat årsmötet får ni tillfälle att höra om hur dina skor påverkar hur din träning då Niklas från Intersport kommer och berättar om träning, balans och skor. Efter det blir det lite test av träningen från nya pass.

 

Har du synpunkter, frågor eller något annat som du vill ta upp på årsmötet, var vänlig och kontakta ordförande Annika Svensson tel nr 0733-788 291 eller ordf@eldsbergagf.se.

 

Anmälan sker till ordförande senast den 3 mars

 

Här kan du hitta lite viktiga dokument om föreningen!

 

Stadgar

Ledarguide

Dagordning Årsmötet

Budget

Resultaträkning

Balansräkning

Verksamehtsberättelse

 

Arbetsbeskrivning valberedning