Aktiviteter i vår!

Välkommen til Eldsberga gymnastikförening

Rörelseglädje och välmående för alla!

Värdegrundssamtal kamratskap med Trönninge IF, Eldsberga GF och Eldsberga IBK!

1 mars, 17:30-19:00

Tuvasvallen, TIF’s lokal

 

Tillsammans med SISU idrottsutbildarna, TIF och EIB vill vi bjuda in föräldrar, gymnaster, ledare och övriga intresserade till en kväll med diskussioner om värdegrund.

 

 

Idrottens värdegrund innebär att alla har rätt att vara

med, glädje och gemenskap är i huvudfokus i

föreningslivet och vi ska hålla oss till rent spel på alla

plan. Vi skapar gemensamt våra sociala spelregler som

vi vill ska råda i våra föreningar.

 

Samtal med inriktning på hur vi är bra kamrater

och fina förebilder. Barn och ungdomsgruppen

jobbar för sig och föräldrar och ledare jobbar för

sig första timmen. Under sista halvtimmen

jobbar vi tillsammans för att få en förståelse för

varandra.

 

Målet och tanken med kvällen är att få ny

kunskap men också att få pratat igenom hur vi

vill ha det i våra föreningar.

Vi bjuder på fika!

 

Anmälan till Annika ordf@eldsbergagf.se

Välkomna på Årsmöte den 11/3 klockan 16,00 på Gullbrannagården

Anmälan till Annika på ordf@eldsbergagf.se